1. Productie en Opnames
1.1. Salonplaza.nl produceert, regisseert, filmt en monteert diverse promotiefilms voor schoonheidssalons in opdracht van de salons.
1.2. De eigenaren van de schoonheidssalons zijn zelf verantwoordelijk voor de afspraken die zij met de figuranten maken die deelnemen in de film.
Deze afspraken kunnen gaan over o.a. zichtbaar zijn in de films en het openbaar maken deze films op diverse internet websites, zoals bedrijfswebsite, YouTube, Facebook, Instagram, etc.
Salonplaza.nl zal dit mondeling communiceren met de salon eigenaren, zodat zij de afspraken kunnen vastzetten met de figuranten.
1.3. Na de opnames geldt er een termijn van 10 dagen voor de editing van de bedrijfsfilm.
1.4. Nadat de editing van de film rond is, krijgt de klant een film met lage resolutie met een watermerk te zien voor inhoudelijke goedkeuring.
1.5. Wanneer de klant akkoord geeft op deze voorbeeld versie, zal Salonplaza.nl de klant factureren.
Heeft de klant wijzigingen, dan zorgt Salonplaza.nl dat deze wijzigingen worden toegepast en er een nieuwe versie voor goedkeuring verstuurd wordt.
1.6. Zodra de factuur van Salonplaza.nl is voldaan, zal Salon Plaza het eindresultaat digitaal opleveren middels de website Wetransfer.
1.7. Salonplaza.nl hanteert een betalingstermijn van maximaal 15 dagen.
1.8. Wanneer een salon niet binnen de betalingstermijn van 15 dagen betaald, zal Salonplaza.nl een herinnering sturen met het verzoek om het openstaande bedrag binnen een betalingstermijn van 5 dagen te voldoen.

2. Salonplaza.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:
2.1. De kwaliteit van de behandelingen binnen de salons en de gebeurlijke gevaren die zouden kunnen ontstaan tijdens een behandeling.
2.2. De (prijs) afspraken die tussen klant en salon worden gemaakt.
2.3. De informatie die wordt verteld in de films door de woordvoerder van de salons en eventuele claims die daarbij worden gedaan.

3. Video Materiaal
3.1. Wanneer een salon gebruik maakt van de diensten van Salonplaza.nl gaan zij ermee akkoord dat Salonplaza.nl het beeldmateriaal mag gebruiken ter promotie voor de platform Salon Plaza en het eindresultaat ook geplaatst mag worden op Salonplaza.nl.
3.2. De originele beelden van de opnames kunnen opgevraagd worden door een salon tot 6 maanden na de opnames, daarna worden de beelden verwijderd.

4. Privacy
4.1. Salonplaza.nl verzamelt geen persoonsgegevens.
4.2. Salonplaza.nl vraagt enkel de factuurgegevens van schoonheidssalons voor het factureren voor de geleverde diensten.

5. Contact
5.1. Salonplaza.nl is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 08199043 en is onderdeel van het audiovisuele bedrijf Kino Media Company gevestigd in Barneveld.
5.2. Salonplaza.nl is bereikbaar op het mailadres: info@salonplaza.nl en telefonisch op het nummer: 0645866314.